Latest News

อินฟานติโน ไร้คู่แข่งชิงประธานฟีฟ่า

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเปิดเผยว่าอินฟานติโน เป็นผู้สมัครเพียงรายเดียวเท่านั้น ที่มีผู้เสนอชื่อครบ 5 เสียง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ยืนยันว่า จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่าคนปัจจุบัน คือผู้สมัครเพียงรายเดียวเท่านั้น ที่มีผู้เสนอชื่อครบ 5 เสียง และมีคุณสมบัติที่จะลงเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติถึงกำหนดที่จะมีการเลือกตั้งหาประธานคนใหม่ และมีการเปิดให้สมาชิกทั้ง 211 ประเทศเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนี้ โดยมีระเบียบระบุว่าผู้สมัครต้องมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 5 เสียง จึงจะมีคุณสมบัติพร้อมเข้ารับการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ดี หลังจากที่ผ่านกำหนดเส้นตายเสนอชื่อเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีเพียงอินฟานติโนเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่มีผู้เสนอชื่อครบ 5 เสียงตามระเบียบ ทำให้เขาจะได้รับตำแหน่งนี้ต่อไปอีก 4 ปี ก่อนจะถึงวาระเลือกตั้งครั้งต่อไป

Scroll to top